BODY OF WORK

Boek over 20 jaar theatermaken

Body of Work is een reis door het rijke oeuvre van de toonaangevende choreograaf en beeldend theatermaker Nicole Beutler. Dit overzicht van twintig jaar theater biedt een inkijk in Beutlers werkwijze, filosofie en idealisme. Essays, interviews, honderden foto’s, handgetekende storyboards en een uitgebreid woordenboek maken haar aanpak voelbaar: theatermaken als daad van empathie, samenkomst en co-creatie.

Samen met een hecht team creëert Beutler Gesamtkunstwerken die verrassen door schoonheid en zeggingskracht. Haar veelvormige composities van dans, tekst, muziek en beeld nodigen keer op keer uit tot een kritische reflectie op het menselijk bestaan. Nicole Beutlers werkstaat altijd in relatie tot de wereld en opent nieuwe ruimtes in ons denken.Een unieke stem in het hedendaagse Nederlandse theater.

Body of Work is a journey through the rich oeuvre of the acclaimed choreographer and visual theatre maker Nicole Beutler.
This retrospective of 20 years in theatre offers insights into Beutler’s working methods, philosophy and idealism. Through essays, interviews, hundreds of photos, hand-drawn storyboards and an extensive glossary, we discover her approach: theatre making as an act of empathy, togetherness and co-creation.

With a close-knit team of collaborators, Beutler creates total works of art full of beauty and significance. Her multifaceted compositions of dance, text, music and images encourage critical reflection on human existence. Nicole Beutler’s art always relates to the world, opening up new spaces in our thinking. A unique voice in contemporary Dutch theatre.

Hier verkrijgbaar/ buy the book here:

nicolebeutlerprojects.nl/shop