Een guitige, pakkende, ontwrichtende ode aan het rollenspel dat we allemaal spelen

uit: Knack, door  Els Van Steenberghe
14 oktober 2014

"Het publiek wordt in 'Liefdesverklaring' letterlijk de hand gereikt en geknuffeld op een even virtuoze, uitbundige als ongemakkelijke manier."

"Meer dan een uitbundige ode aan het theater(publiek) is dit vooral een flamboyante, guitige oproep om durven jezelf te zijn, als 'performer' in het leven."

****